Có thể chuyển đổi Thuê Xe Brít-tao

15
Th7
T2
2024
10
0
22
Th7
T2
2024
10
Có thể chuyển đổi Thuê Xe Brít-tao

Xe cho thuê tốt nhất tại Brít-tao, Barbados. Không có tiền không rõ ràng. Hủy đặt xe miễn phí

EUROPCAR Brít-taoSTOUTES Brít-taoDRIVE A MATIC Brít-taoCOURTESY Brít-taoAUTO-UNION Brít-taoENTERPRISE Brít-taoALAMO Brít-taoROUTES Brít-taoBAJAN CAR RENTALS Brít-taoACE Brít-taoVENTURE Brít-taoSIXT Brít-tao

Brít-tao Nhà cung cấp xe cho thuê

8.7

Tuyệt vời
Dực trên 100+ đánh giá của khách hàng

Tổng giá tiền

8.4

Độ sạch

8.8

Dịch vụ tại bàn cho thuê

8.8

Quy trình đón khách thuê xe

8.7

Quy trình trả khách thuê xe

9.1
Thẻ được chấp nhận khi nhận xe: Chỉ thẻ tín dụng
Loại đón khách:
Chính sách nhiên liệu: Đầy : Đầy
Quãng đường:Quãng đường không giới hạn
Trợ Giúp Khi Hỏng Xe Bảo Hiểm Hỏng Hóc Do Va Chạm Miễn trách nhiệm trộm cắp (TW) Trách nhiệm của bên thứ ba Hủy miễn phí
Thời gian chờ trung bình
từ 72,00 US$/ngày
Cho thuê xe gần Brít-tao
DRIVE A MATIC cho thuê xe tại các địa điểm gần Brít-tao
DRIVE A MATIC Barbados Island Delivery2.92 km/1.81 mi (dặm)
Địa chỉ: Island wide delivery
Điện thoại: +1 (246) 434-8440 / +1 800 581 8773
Giờ mở cửa không có sẵn
DRIVE A MATIC Sân bay quốc tế Grantley Adams12.56 km/7.81 mi (dặm)
Địa chỉ: Grantley Adams International Airport, Christ Church
Điện thoại: +1 (246) 434-8440/ +1 (800) 581-8773
 • Thứ Hai
  07:30-20:59
 • Thứ Ba
  07:30-20:59
 • Thứ Tư
  07:30-20:59
 • Thứ Năm
  07:30-20:59
 • Thứ Sáu
  07:30-20:59
 • Thứ Bảy
  07:30-20:59
 • Chủ Nhật
  07:30-20:59
DRIVE A MATIC Barbados Christ Church12.31 km/7.65 mi (dặm)
Địa chỉ: Grantley Adams International Airport, Christ Church
Điện thoại: +1 (246) 434-8440/ +1 (800) 581-8773
Giờ mở cửa không có sẵn
DRIVE A MATIC Barbados Hilton Barbados Resort2.4 km/1.49 mi (dặm)
Địa chỉ: Hilton Barbados Resort, Needhams Point, Bridgetown
Điện thoại: +1 (246) 434-8440 / +1 800 581 8773
Giờ mở cửa không có sẵn
DRIVE A MATIC Bridgetown Port Of Bridgetown2.21 km/1.37 mi (dặm)
Địa chỉ: Island wide delivery
Điện thoại: +1 (246) 434-8440 / +1 800 581 8773
Giờ mở cửa không có sẵn
DRIVE A MATIC Bridgetown City1.68 km/1.05 mi (dặm)
Địa chỉ: Island wide delivery
Điện thoại: +1 (246) 434-8440 / +1 800 581 8773
Giờ mở cửa không có sẵn
DRIVE A MATIC Barbados St. Michael4.54 km/2.82 mi (dặm)
Địa chỉ: Island wide delivery
Điện thoại: +1 (246) 434-8440 / +1 800 581 8773
Giờ mở cửa không có sẵn
DRIVE A MATIC Barbados St James14.02 km/8.71 mi (dặm)
Địa chỉ: Island wide delivery
Điện thoại: +1 (246) 434-8440 / +1 800 581 8773
Giờ mở cửa không có sẵn
Thẻ được chấp nhận khi nhận xe: Chỉ thẻ tín dụng
Loại đón khách:
Chính sách nhiên liệu: Đầy : Đầy
Quãng đường:Quãng đường không giới hạn
Bảo Hiểm Hỏng Hóc Do Va Chạm Miễn trách nhiệm trộm cắp (TW) Hủy miễn phí
từ 97,00 US$/ngày
Cho thuê xe gần Brít-tao
ROUTES cho thuê xe tại các địa điểm gần Brít-tao
ROUTES Barbados Island Delivery2.92 km/1.81 mi (dặm)
Địa chỉ: WILDEY ROAD, BB14007 SAINT MICHAEL BARBADOS, 14007
Điện thoại: 12462552525
Giờ mở cửa không có sẵn
ROUTES Sân bay quốc tế Grantley Adams12.56 km/7.81 mi (dặm)
Địa chỉ: GO TO ANSA RENTALS, AIRPORT ACCESS ROAD, BB16000 CHRIST CHURCH BARBADOS
Điện thoại: 12464672525
Giờ mở cửa không có sẵn
ROUTES Barbados Hilton Barbados Resort2.4 km/1.49 mi (dặm)
Địa chỉ: WILDEY ROAD, BB14007 SAINT MICHAEL BARBADOS, 14007
Điện thoại: 12462552525
Giờ mở cửa không có sẵn
ROUTES Bridgetown City1.68 km/1.05 mi (dặm)
Địa chỉ: WILDEY ROAD, BB14007 SAINT MICHAEL BARBADOS, 14007
Điện thoại: 12462552525
Giờ mở cửa không có sẵn
ROUTES Barbados St James14.02 km/8.71 mi (dặm)
Địa chỉ: WILDEY ROAD, BB14007 SAINT MICHAEL BARBADOS, 14007
Điện thoại: 12462552525
Giờ mở cửa không có sẵn
Thẻ được chấp nhận khi nhận xe: Chỉ thẻ tín dụng
Loại đón khách: Gặp gỡ và chào hỏi
Chính sách nhiên liệu: Nhận bao nhiêu, trả bấy nhiêu
Quãng đường:Quãng đường không giới hạn
Trợ Giúp Khi Hỏng Xe Bảo Hiểm Hỏng Hóc Do Va Chạm Miễn trách nhiệm trộm cắp (TW) Trách nhiệm của bên thứ ba Hủy miễn phí
từ 86,00 US$/ngày
Cho thuê xe gần Brít-tao
BAJAN CAR RENTALS cho thuê xe tại các địa điểm gần Brít-tao
BAJAN CAR RENTALS Barbados Island Delivery2.92 km/1.81 mi (dặm)
Địa chỉ: Chelmead, Chelsea Gardens,, St Michael BB14022, Barbados, Bridgetown
Điện thoại: 1-246-429-4327
Giờ mở cửa không có sẵn
BAJAN CAR RENTALS Sân bay quốc tế Grantley Adams12.56 km/7.81 mi (dặm)
Địa chỉ: Grantley Adams International Airport, MEET & GREET SERVICE ONLY, Bridgetown
Điện thoại: 1-246-429-4327
 • Thứ Hai
  08:30-17:59
 • Thứ Ba
  08:30-17:59
 • Thứ Tư
  08:30-17:59
 • Thứ Năm
  08:30-17:59
 • Thứ Sáu
  08:30-17:59
 • Thứ Bảy
  08:30-17:59
 • Chủ Nhật
  08:30-17:59
BAJAN CAR RENTALS Barbados Christ Church12.31 km/7.65 mi (dặm)
Địa chỉ: Grantley Adams International Airport, MEET & GREET ONLY, Bridgetown
Điện thoại: 1-246-429-4327
Giờ mở cửa không có sẵn
BAJAN CAR RENTALS Barbados Hilton Barbados Resort2.4 km/1.49 mi (dặm)
Địa chỉ: Chelmead, Chelsea Gardens,, Bridgetown BB14022, Barbados, Bridgetown
Điện thoại: 1-246-429-4327
Giờ mở cửa không có sẵn
BAJAN CAR RENTALS Bridgetown Port Of Bridgetown2.21 km/1.37 mi (dặm)
Địa chỉ: Chelmead, Chelsea Gardens,, Bridgetown BB14022, Barbados, Bridgetown
Điện thoại: 1-246-429-4327
Giờ mở cửa không có sẵn
BAJAN CAR RENTALS Bridgetown City1.68 km/1.05 mi (dặm)
Địa chỉ: Chelmead, Chelsea Gardens,, St Michael BB14022, Barbados, Bridgetown
Điện thoại: 1-246-429-4327
Giờ mở cửa không có sẵn
BAJAN CAR RENTALS Barbados St James14.02 km/8.71 mi (dặm)
Địa chỉ: Chelmead, Chelsea Gardens,, St Michael BB14022, Barbados, Bridgetown
Điện thoại: 1-246-429-4327
Giờ mở cửa không có sẵn
BAJAN CAR RENTALS Bridgetown Cruise Terminal2.34 km/1.45 mi (dặm)
Địa chỉ: Chelmead, Chelsea Gardens,, Bridgetown BB14022, Barbados, Bridgetown
Điện thoại: 1-246-429-4327
Giờ mở cửa không có sẵn

8.3

Tuyệt vời
Dực trên 25+ đánh giá của khách hàng

Tổng giá tiền

7.5

Độ sạch

8.8

Dịch vụ tại bàn cho thuê

8.4

Quy trình đón khách thuê xe

8.4

Quy trình trả khách thuê xe

8.5
Thẻ được chấp nhận khi nhận xe: Chỉ thẻ tín dụng
Loại đón khách: Trả khách tại sân bay
Quãng đường:Quãng đường không giới hạn
Trợ Giúp Khi Hỏng Xe Trách nhiệm của bên thứ ba Miễn trách nhiệm trộm cắp (TW) Bảo Hiểm Hỏng Hóc Do Va Chạm Hủy miễn phí
Thời gian chờ trung bình
từ 69,00 US$/ngày
Cho thuê xe gần Brít-tao
EUROPCAR cho thuê xe tại các địa điểm gần Brít-tao
EUROPCAR Sân bay quốc tế Grantley Adams12.56 km/7.81 mi (dặm)
Địa chỉ: GO TO ANSA RENTALS AIRPORT ACCESS ROAD, BB16000 Christ Church, CHRIST CHURCH, BB16000
Điện thoại: 12464672525
 • Thứ Hai
  07:00-18:00
 • Thứ Ba
  07:00-18:00
 • Thứ Tư
  07:00-18:00
 • Thứ Năm
  07:00-18:00
 • Thứ Sáu
  07:00-18:00
 • Thứ Bảy
  07:00-18:00
 • Chủ Nhật
  00:00-23:59
EUROPCAR Barbados Christ Church12.31 km/7.65 mi (dặm)
Địa chỉ: GO TO ANSA RENTALS AIRPORT ACCESS ROAD, BB16000 Christ Church, CHRIST CHURCH, BB16000
Điện thoại: 12464672525
Giờ mở cửa không có sẵn
Thẻ được chấp nhận khi nhận xe: Chỉ thẻ tín dụng
Loại đón khách: Trả khách tại sân bay
Chính sách nhiên liệu: Nhận bao nhiêu, trả bấy nhiêu
Quãng đường:Quãng đường không giới hạn
Ưu đãi đặc biệt: Đăng ký trước có sẵn
Bảo Hiểm Hỏng Hóc Do Va Chạm Miễn trách nhiệm trộm cắp (TW) Trách nhiệm của bên thứ ba Hủy miễn phí
từ 59,00 US$/ngày
Cho thuê xe gần Brít-tao
ALAMO cho thuê xe tại các địa điểm gần Brít-tao
ALAMO Sân bay quốc tế Grantley Adams12.56 km/7.81 mi (dặm)
Địa chỉ: GRANTLEY ADAMS INTL AIRPORT, ARRIVALS TERMINAL, CHRIST CHURCH, BB16000
Điện thoại: 2462626948
 • Thứ Hai
  05:00-23:00
 • Thứ Ba
  05:00-23:00
 • Thứ Tư
  05:00-23:00
 • Thứ Năm
  05:00-23:00
 • Thứ Sáu
  05:00-23:00
 • Thứ Bảy
  05:00-23:00
 • Chủ Nhật
  05:00-23:00
ALAMO Barbados Christ Church12.31 km/7.65 mi (dặm)
Địa chỉ: UNIT 1 BUILDING 4A, COVERLEY SQUARE, CHRIST CHURCH, BB17091
Điện thoại: 2284646
Giờ mở cửa không có sẵn
ALAMO Barbados St. Michael4.54 km/2.82 mi (dặm)
Địa chỉ: GRANTLEY ADAMS INTL AIRPORT, ARRIVALS TERMINAL, CHRIST CHURCH, BB16000
Điện thoại: 2462626948
Giờ mở cửa không có sẵn
ALAMO Barbados St James14.02 km/8.71 mi (dặm)
Địa chỉ: UNIT 1 BUILDING 4A, COVERLEY SQUARE, CHRIST CHURCH, BB17091
Điện thoại: 2284646
Giờ mở cửa không có sẵn
Thẻ được chấp nhận khi nhận xe: Chỉ thẻ tín dụng
Loại đón khách: Trả khách tại sân bay
Chính sách nhiên liệu: Nhận bao nhiêu, trả bấy nhiêu
Quãng đường:Quãng đường không giới hạn
Bảo Hiểm Hỏng Hóc Do Va Chạm Miễn trách nhiệm trộm cắp (TW) Trách nhiệm của bên thứ ba Hủy miễn phí
từ 61,00 US$/ngày
Cho thuê xe gần Brít-tao
ENTERPRISE cho thuê xe tại các địa điểm gần Brít-tao
ENTERPRISE Sân bay quốc tế Grantley Adams12.56 km/7.81 mi (dặm)
Địa chỉ: GRANTLEY ADAMS INTL AIRPORT, ARRIVALS TERMINAL, CHRIST CHURCH, BB16000
Điện thoại: 2462626948
 • Thứ Hai
  05:00-23:00
 • Thứ Ba
  05:00-23:00
 • Thứ Tư
  05:00-23:00
 • Thứ Năm
  05:00-23:00
 • Thứ Sáu
  05:00-23:00
 • Thứ Bảy
  05:00-23:00
 • Chủ Nhật
  05:00-23:00
ENTERPRISE Barbados Christ Church12.31 km/7.65 mi (dặm)
Địa chỉ: UNIT 1 BLDG 4A COVERLEY SQ, THE VILLAGES AT COVERLEY, CHRIST CHURCH, B17091
Điện thoại: 2462626948
Giờ mở cửa không có sẵn
ENTERPRISE Barbados St. Michael4.54 km/2.82 mi (dặm)
Địa chỉ: UNIT 1 BLDG 4A COVERLEY SQ, THE VILLAGES AT COVERLEY, CHRIST CHURCH, B17091
Điện thoại: 2462626948
Giờ mở cửa không có sẵn
ENTERPRISE Barbados St James14.02 km/8.71 mi (dặm)
Địa chỉ: UNIT 1 BLDG 4A COVERLEY SQ, THE VILLAGES AT COVERLEY, CHRIST CHURCH, B17091
Điện thoại: 2462626948
Giờ mở cửa không có sẵn
Thẻ được chấp nhận khi nhận xe: Chỉ thẻ tín dụng
Loại đón khách: Gặp gỡ và chào hỏi
Chính sách nhiên liệu: Nhận bao nhiêu, trả bấy nhiêu
Quãng đường:Quãng đường không giới hạn
Ưu đãi đặc biệt: Miễn Phí Phụ Lái
Trợ Giúp Khi Hỏng Xe Phí sân bay Bảo Hiểm Hỏng Hóc Do Va Chạm Miễn trách nhiệm trộm cắp (TW) Trách nhiệm của bên thứ ba Hủy miễn phí
từ 69,00 US$/ngày
Cho thuê xe gần Brít-tao
AUTO-UNION cho thuê xe tại các địa điểm gần Brít-tao
AUTO-UNION Sân bay quốc tế Grantley Adams12.56 km/7.81 mi (dặm)
Địa chỉ: Bridgetown Int'l Airport, Adams-Barrow, Gordon Cummins Hwy
Điện thoại: +1246 840 3182
 • Thứ Hai
  07:00-17:59
 • Thứ Ba
  07:00-17:59
 • Thứ Tư
  07:00-17:59
 • Thứ Năm
  07:00-17:59
 • Thứ Sáu
  07:00-17:59
 • Thứ Bảy
  08:00-16:59
 • Chủ Nhật
  08:00-16:59
AUTO-UNION Barbados Christ Church12.31 km/7.65 mi (dặm)
Địa chỉ: Bridgetown Int'l Airport, Adams-Barrow, Gordon Cummins Hwy
Điện thoại: +1246 840 3182
Giờ mở cửa không có sẵn
AUTO-UNION Barbados Hilton Barbados Resort2.4 km/1.49 mi (dặm)
Địa chỉ: Bridgetown Port , Bridgetown
Điện thoại: +1246 840 3182
Giờ mở cửa không có sẵn
AUTO-UNION Bridgetown Port Of Bridgetown2.21 km/1.37 mi (dặm)
Địa chỉ: Bridgetown Port , Bridgetown
Điện thoại: +1246 840 3182
Giờ mở cửa không có sẵn
AUTO-UNION Bridgetown City1.68 km/1.05 mi (dặm)
Địa chỉ: Bridgetown Port , Bridgetown
Điện thoại: +1246 840 3182
Giờ mở cửa không có sẵn
AUTO-UNION Barbados St James14.02 km/8.71 mi (dặm)
Địa chỉ: Bridgetown Port , Bridgetown
Điện thoại: +1246 840 3182
Giờ mở cửa không có sẵn
AUTO-UNION Bridgetown Cruise Terminal2.34 km/1.45 mi (dặm)
Địa chỉ: Bridgetown Port , Bridgetown
Điện thoại: +1246 840 3182
Giờ mở cửa không có sẵn
Thẻ được chấp nhận khi nhận xe: Chỉ thẻ tín dụng
Loại đón khách: Gặp gỡ và chào hỏi
Chính sách nhiên liệu: Nhận bao nhiêu, trả bấy nhiêu
Quãng đường:Quãng đường không giới hạn
Phí sân bay Bảo Hiểm Hỏng Hóc Do Va Chạm Miễn trách nhiệm trộm cắp (TW) Trách nhiệm của bên thứ ba Hủy miễn phí
từ 98,00 US$/ngày
Cho thuê xe gần Brít-tao
ACE cho thuê xe tại các địa điểm gần Brít-tao
ACE Sân bay quốc tế Grantley Adams12.56 km/7.81 mi (dặm)
Địa chỉ: Christ Church, Barbados, 000000
Giờ mở cửa không có sẵn
ACE Barbados St James14.02 km/8.71 mi (dặm)
Địa chỉ: Christ Church, Barbados, 000000
Giờ mở cửa không có sẵn

Có thể chuyển đổi địa điểm cho thuê xe hơi gần Brít-tao

Có thể chuyển đổi cho thuê xe tại các sân bay lân cận

Có thể chuyển đổi cho thuê xe ở các thành phố gần nhất

Có thể chuyển đổi Địa điểm cho thuê xe ở gần nhất Brít-tao

Bản đồ văn phòng gần Brít-tao Có thể chuyển đổi cho thuê

Cho thuê xe gần Brít-tao

Địa điểm cho thuê xe tại các sân bay lân cận

Địa điểm cho thuê xe ở các thành phố gần nhất

Cho thuê xe tại cảng

Địa điểm cho thuê xe ở gần nhất Brít-tao

Tại sao lại chọn thuê xe với BOCUBO

10%
5%
15%
Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tiền bạc!
So sánh giá cho thuê từ tất cả các nhà cung cấp ở Brít-tao. Thuê xe giá rẻ với nhà cung cấp Có thể chuyển đổi